Kik

Wie zijn de MR

Oudergeleding medezeggenschap:
 
Geertje Janssen is moeder van Faas (groep 5b) en Kick (groep 3a) en getrouwd met Marcel van Beusekom.
 
Robert-Jan Wes is de vader van Mila (5 jaar, groep 2a) en van Philippe (3 jaar).
 
 
Harrald Luijerink is secretaris van de MR en vader van Aaron (tweede klas middelbare school), Axel (groep 8b) en Adam (groep 4a). 
 
Personeelsgeleding medezeggenschap:
Emma van de Velde is leerkracht van groep 4a.
 
Wies Kooiman is voorzitter van de MR en leerkracht van groep 2a.
 
Erhan Daskapan is leerkracht van groep 5b. 
 
 
Contact opnemen met de medezeggenschapsraad:

De medezeggenschapsraad is via Social Schools bereikbaar door een bericht naar de MR-mailbox te sturen. Alle leden van de medezeggenschapsraad zijn ook individueel bereikbaar via Social Schools. Voor ouders die geen toegang hebben tot Social Schools, zijn de contactgegevens van de medezeggenschapsraad te verkrijgen via mailadres info@liduina.lucasonderwijs.nl.