Kik

Kinderkabinet

Wat is het kinderkabinet?

Het kinderkabinet is een raad van leerlingen waarin kinderen zitten die gekozen zijn door hun eigen klas.  Het zijn leerlingen die graag namens hun klas allerlei zaken willen bespreken. Zo weten we wat de kinderen van onze school belangrijk vinden. Dat betekent dat zij de belangrijke rol hebben om erachter te komen wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren. Deze zaken kunnen ze bespreken in vergaderingen van het kinderkabinet samen met de directie.

 

Wat doet het Kinderkabinet?

Het kinderkabinet kan meedenken met de leerkrachten en directie en gaat aan de slag met de ideeën die ze binnenkrijgen. Deze ideeën kunnen ze leren kennen door goed te luisteren naar andere kinderen, maar ook door de ideeën die in de ideeënbus zitten. Deze hangt naast het kantoor van de directeur. Het kinderkabinet geeft ook de rondleidingen voor nieuwe ouders tijdens de kennismakingsochtenden maandelijks.

 

Wie zitten in het Kinderkabinet?

In het Kinderkabinet zitten leerlingen vanaf groep 6. Uit elke klas worden twee leerlingen democratisch gekozen om de klas te vertegenwoordigen. Dat zijn dus leerlingen die in de eigen klas vragen welke ideeën er zijn. Zij moeten de informatie uit de klas goed kunnen overbrengen naar het Kinderkabinet tijdens een vergadering. Andersom vertellen zij ook wat besproken is in een vergadering in de klas. Je moet dus wel durven spreken in een groep. Deze vertegenwoordigers doen hun werk niet alleen. Ze worden begeleid door de directie van de school.

 

Hoe werkt het Kinderkabinet?

Het Kinderkabinet komt een paar keer per jaar op vrijdag bij elkaar om te vergaderen onder schooltijd. De verkozen vertegenwoordigers vertellen de punten die in de klas naar voren zijn gekomen. Er wordt schriftelijk verslag gelegd van elk overleg. Belangrijke uitgangspunten:

  • De leerlingen een inbreng geven in het schoolgebeuren;
  • De leerlingen inspraak geven;
  • De leerlingen democratie laten ervaren;
  • De leerlingen laten meedenken over wat realistisch is en haalbaar.

Zaken waarover de leerlingen onder andere kunnen meedenken:

  • Het materiaal en inrichting van het plein;
  • De regels op school
  • De ervaringen met de lesmethodes;
  • De feesten en vieringen.

 

Het Kinderkabinet in uitvoering:

In de maand september van elk nieuw schooljaar worden verkiezingen gehouden in de groepen 6, 7 en 8. Uit elke groep worden twee leerlingen gekozen om de klas en de school te vertegenwoordigen. Na twee jaar is de termijn voorbij en ga je weer uit het Kinderkabinet. Twee leerlingen maken per tourbeurt een verslag van de vergadering. Dit wordt in het Liduina journaal opgenomen.