Kik

Ouders

De informatie onder dit tabblad is speciaal voor ouders van kinderen op onze school. De inbreng van ouders vinden we erg belangrijk. Ouders zijn dan ook altijd welkom op school. En we willen deelname van ouders aan allerlei schoolprojecten en activiteiten zo veel mogelijk stimuleren. Voor veel activiteiten is ouderhulp onmisbaar, zoals het begeleiden en rijden van kinderen naar activiteiten.

De leerkrachten worden door klassenouders, de Oudercommissie en drie subcommissies geholpen met het organiseren van de activiteiten.

 

In de Medezeggenschapsraad zitten drie vertegenwoordigers namens de ouders en drie vertegenwoordigers namens de leerkrachten. 

 

Klik op de pagina's in de linkerkolom voor informatie over alle activiteiten.