Kik

Aanmelden

Wij realiseren ons dat het  zoeken van een basisschool geen gemakkelijke opgave is. Normaal gesproken nodigen wij u dan ook van harte uit om eerst eens een kijkje te nemen in onze school op een kennismakingsochtend. Helaas is dit momenteel niet mogelijk. Wel hebben we voor u een digitale rondleiding gemaakt. Deze sturen we u graag toe, dus mail of bel ons gerust! 

  

Aanmelden

Als uw kind ongeveer 2 jaar en tien maanden is krijgt u van de gemeente Den Haag een brief met aanmeldformulier toegestuurd.

Woont u in Voorburg, dan kunt u het formulier hier downloaden:

https://scholenwijzer.denhaag.nl/documents/191741_OCW_A4_Aanmeldformulier_BasisschoolDenHaag_v1T.pdf

Dit formulier vult u in en brengt u persoonlijk naar ons, samen met een kopie van het ID bewijs van uw kind. Wij zijn een school met een leerling plafond, dus u kunt dit alleen doen in de vastgestelde weken. 

Is uw kind geboren tussen 1 oktober 2018 en 31 december 2018? Dan kunt u aanmelden in de periode van 20 december 2021 t/m 14 januari 2022.

 

Is uw kind geboren tussen 1 januari 2019 en 30 september 2019? Dan kunt aanmelden in de volgende periodes:

  • 21 maart t/m 1 april, kinderen geboren tussen 1 januari en 31 maart 2019
  • 12 september t/m 30 september, kinderen geboren tussen 1 april en 30 september 2019

Wij vragen iedereen om zich aan te melden in het eerste cohort na de derde verjaardag. 

 

“Hoe kan ik mijn kind, die geboren is tussen 1 oktober 2018 en 31 december 2018, aanmelden bij de basisschool van mijn eerste keuze, nu de scholen eerder dicht zijn en geen ouders kunnen ontvangen?”

 

Vanwege de COVID-maatregelen zijn alle scholen vóór de kerstvakantie 1 week extra gesloten. Wij vragen u om uw aanmeldformulier in de periode 20 december 2021 t/m 14 januari 2022 zoveel mogelijk digitaal in te leveren bij onze school. Stuur het ingevulde en ondertekende aanmeldformulier inclusief kopie van het legitimatiebewijs van uw kind naar info@liduina.lucasonderwijs.nl

 

Veilig kopie ID-bewijs bijsluiten

Klik op volgende link om te lezen hoe u via de KopieID-app veilig een kopie ID van uw kind kunt afgeven, zonder app kan dit ook.

 

Zodra wij de aanmelding van uw kind hebben verwerkt in het aanmeldsysteem, ontvangt u een e-mail met een bevestiging aanmelding vanuit Onderwijs Transparant. Controleer uw gegevens, mocht u vragen hebben n.a.v. deze e-mail bevestiging neem dan contact op met de administratie: 070-3859922 of mail naar info@liduina.lucasonderwijs.nl

Gedurende de kerstvakantie 24 december 2021 t/m 9 januari 2022 zijn wij gesloten.


Toelating 
Aanmelden bij onze school betekent niet altijd dat uw kind ook is toegelaten. Wij hebben elk jaar 60 plaatsen die wij verdelen over de aanmeld perioden. Als er meer kinderen zich aanmelden, kijken we naar een aantal toelatingscriteria:

* U heeft al een kind dat op de Liduina naar school gaat.

* Uw kind zit op peuteropvang 2Lakeien.

* U woont in de buurt van de Liduina

* U werkt op de Liduina.

 

Het kan zijn dat andere kinderen aan meer toelatingscriteria voldoen. Als meerdere kinderen voldoen aan alle toelatingscriteria, wordt er geloot. 

  
Meer informatie over de afspraken over aanmelden in Den Haag: https://scholenwijzer.denhaag.nl/onderwijs/basisonderwijs/een-basisschool-kiezen/aanmelden-op-de-basisschool

Zij instroom groep 2 t/m 8

Indien een kind van een andere school gedurende het schooljaar wil instromen of
start in het nieuwe schooljaar op de Liduina basisschool, wordt er vooraf door de
intern begeleider een beknopt onderzoek afgenomen. De resultaten en eventuele
consequenties worden met de ouders besproken. Wij behouden ons het recht voor
om kinderen in de groepen 1 t/m 8 niet te plaatsen. Plaatsing is namelijk afhankelijk
van een aantal factoren:
• Groepsgrootte
• Het aantal leerlingen met zorg in een groep
• De mogelijkheid om eventuele leerlingen met zorg voldoende te kunnen bieden

 

Wachtlijst

Voor het schooljaar 2021-2022 is er een wachtlijst voor groep 1.

 

Formulier vooraanmelding voor Liduina basisschool:

N.B. Dit is nog geen aanmelding, deze doet u in de daarvoor vastgestelde weken!

Invoer:

Kind Voornaam
Tussenvoegsels *
Kind achternaam *
Geslacht *
Kind geboortedatum
Groep 1 t/m 8
Straat *
Huisnummer *
Postcode *
Plaats *
Ouder/verzorger voornaam *
Ouder/verzorger achternaam *
E-mailadres *
Mobiel nummer
Broertje of zusje op de Liduina
Opmerking/vraag
* Verplichte velden