Kik

Aanmelden

Wij realiseren ons dat het  zoeken van een basisschool geen gemakkelijke opgave is. Wij organiseren regelmatig kennismakingsochtenden en aansluitend een rondleiding door onze school. U kunt zich hiervoor aanmelden via het formulier op onze website. 

  

Aanmelden

Als uw kind ongeveer 2 jaar en tien maanden is krijgt u van de gemeente Den Haag een brief met aanmeldformulier toegestuurd.

Woont u in Voorburg, dan kunt u het formulier hier downloaden:

https://scholenwijzer.denhaag.nl/documents/191741_OCW_A4_Aanmeldformulier_BasisschoolDenHaag_v1T.pdf

Dit formulier vult u in en brengt u persoonlijk naar ons, samen met een kopie van het ID bewijs van uw kind. Wij zijn een school met een leerling plafond, dus u kunt dit alleen doen in de vastgestelde weken. 

Is uw kind geboren tussen 1 oktober 2018 en 31 december 2018? Dan kunt u aanmelden in de periode van 20 december 2021 t/m 14 januari 2022.

 

Is uw kind geboren tussen 1 januari 2019 en 30 september 2019? Dan kunt aanmelden in de volgende periodes:

  • 21 maart t/m 1 april, kinderen geboren tussen 1 januari en 31 maart 2019
  • 12 september t/m 30 september, kinderen geboren tussen 1 april en 30 september 2019

Wij vragen iedereen om zich aan te melden in het eerste cohort na de derde verjaardag. 

  

 

Veilig kopie ID-bewijs bijsluiten

Klik op volgende link om te lezen hoe u via de KopieID-app veilig een kopie ID van uw kind kunt afgeven, zonder app kan dit ook.

 

Zodra wij de aanmelding van uw kind hebben verwerkt in het aanmeldsysteem, ontvangt u een e-mail met een bevestiging aanmelding vanuit Onderwijs Transparant. Controleer uw gegevens, mocht u vragen hebben n.a.v. deze e-mail bevestiging neem dan contact op met de administratie: 070-3859922 of mail naar info@liduina.lucasonderwijs.nl


Toelating 
Aanmelden bij onze school betekent niet altijd dat uw kind ook is toegelaten. Wij hebben elk jaar 60 plaatsen die wij verdelen over de aanmeld perioden. Als er meer kinderen zich aanmelden, kijken we naar een aantal toelatingscriteria:

* U heeft al een kind dat op de Liduina naar school gaat.

* Uw kind zit op peuteropvang 2Lakeien.

* U woont in de buurt van de Liduina

* U werkt op de Liduina.

 

Het kan zijn dat andere kinderen aan meer toelatingscriteria voldoen. Als meerdere kinderen voldoen aan alle toelatingscriteria, wordt er geloot. 

  
Meer informatie over de afspraken over aanmelden in Den Haag: https://scholenwijzer.denhaag.nl/onderwijs/basisonderwijs/een-basisschool-kiezen/aanmelden-op-de-basisschool

Zij instroom groep 2 t/m 8

Indien een kind van een andere school gedurende het schooljaar wil instromen of
start in het nieuwe schooljaar op de Liduina basisschool, wordt er vooraf door de
intern begeleider een beknopt onderzoek afgenomen. De resultaten en eventuele
consequenties worden met de ouders besproken. Wij behouden ons het recht voor
om kinderen in de groepen 1 t/m 8 niet te plaatsen. Plaatsing is namelijk afhankelijk
van een aantal factoren:
• Groepsgrootte
• Het aantal leerlingen met zorg in een groep
• De mogelijkheid om eventuele leerlingen met zorg voldoende te kunnen bieden

 

Formulier aanmelding groep 2 t/m 8 zij-instromers voor Liduina basisschool:

Wij streven er naar om binnen 2 weken contact met u op te nemen.

Per kind dient het formulier ingevuld te worden.

 

Invoer:

Kind Voornaam *
Tussenvoegsels *
Kind achternaam *
Geslacht *
Kind geboortedatum *
Aanvraag voor groep: *
Huidige groep *
Straat *
Huisnummer *
Postcode *
Plaats *
Ouder/verzorger voornaam *
Ouder/verzorger achternaam *
E-mailadres *
Mobiel nummer *
Broertje of zusje op de Liduina *
Toelichting/reden zij-instroom *
* Verplichte velden